Auteursrecht in het HBO

Rond auteursrechten bestaat er een overeenkomst tussen Stichting PRO en de Vereniging van Hogescholen, de zogeheten readerovereenkomst, waarin onder meer afspraken zijn vastgelegd over onderwijsmateriaal en de te betalen vergoedingen door de hogescholen. Ook Zuyd Hogeschool is gebonden aan die overeenkomst.

Gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal
Volgens de Auteurswet is het toegestaan om een kort gedeelte van een auteursrechtelijk beschermd werk te gebruiken in onderwijsmateriaal. In deze portal vind je een aantal richtlijnen voor het op een juiste wijze omgaan met auteursrecht en leermiddelen.

 

Blackboard
De richtlijnen gelden zowel voor readers als voor materiaal dat wordt opgenomen in de elektronische leeromgeving (ELO= Blackboard). Artikelen kunnen dus niet vrij op Blackboard geplaatst worden, ook dit valt onder openbaarmaking en verveelvoudiging waarvoor toestemming van de auteursrechthebbende nodig is. Ook voor dit materiaal moeten rechten worden afgedragen. Zuyd Bibliotheek heeft een flyer gemaakt:  'Zo publiceer je op Blackboard'

Afkoopregeling
Het opnemen van artikelen in (digitale) readers kost geld. Zuyd Hogeschool heeft een overeenkomst met Stichting Pro. Deze verzorgt de collectieve administratie van auteursrechten en maakt gebruik van de afkoopregeling. Dit houdt in dat er voor kleine overnames van teksten geen tijdrovende administratie gevoerd hoeft te worden.
Echter, een bronvermelding bij de overname is altijd verplicht.
In de Portal Informatievaardigheid vind je meer informatie over refereren, citeren en verwijzen.

Docent en auteursrecht
Docenten krijgen vooral met auteursrecht te maken wanneer er (delen van) publicaties of afbeeldingen worden opgenomen in een (digitale) reader.