Info voor docenten

Informatievaardigheid in het curriculum

Informatievaardigheid is voor studenten van het hoogste belang om het meeste uit hun studie en latere beroep te halen. Dat zij de juiste informatie gemakkelijk weten te vinden en te verwerken is een grote overschatting gebleken. Explicitering van het belang van informatievaardigheid binnen het curriculum van de hogeschool zou een grote stap in de goede richting zijn.

De Werkgroep Informatievaardigheden van het Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB) heeft een aantal aanbevelingen op het gebied van informatievaardigheid opgesteld en deze gebundeld in twee uitgaven, te weten 

Informatievaardigheid in het curriculum: beleidsadvies en

Informatievaardigheid in het curriculum: praktijknotitie.

De benodigde expertise om de diverse stappen op weg naar informatievaardigheid te identificeren en in een breed perspectief te plaatsen, is in de bibliotheek aanwezig. Zuyd Bibliotheek werkt in dit kader aan scholing van de medewerkers om deze vakinhoudelijke expertise aan anderen over te dragen, zowel aan studenten als docenten.
Neem voor meer informatie contact op met de bibliotheek op locatie of mail naar bibliotheek@zuyd.nl


Informatievaardigheid : normen voor het hoger onderwijs

De normen zijn uitgewerkt in de brochure: 

Informatievaardigheid : normen voor het hoger onderwijs 

Een uitgave van de werkgroep Normering Informatievaardigheden van het Landelijk Overleg Onderwijs Wetenschappelijke Informatie (LOOWI). Deze brochure is gebaseerd op de door de Amerikaanse Association of College and Research Libraries (ACRL) ontwikkelde Information Literacy Competency Standards for Higher Education.


Checklist