Scoringsrubriek voor informatievaardigheid

De scoringsrubriek is een checklist met aandachtspunten voor het beoordelen van informatievaardigheden van studenten, ontwikkeld door Jos van Helvoort , hogeschooldocent aan de opleiding Informatiedienstverlening en Informatiemanagement van de Haagse Hogeschool.  

Behalve de beoordelingscriteria wordt ook het typerende studentengedrag op twee niveaus geoperationaliseerd. De scoringsrubriek is te gebruiken in het kader van de beoordeling van diverse studentenproducten zoals onderzoeksverslagen, eindscripties en essays. 

De scoringsrubriek is als Word-document te downloaden bij de HBO Kennisbank.