Kiezen en beoordelen

Bij het beoordelen van internetbronnen is het goed altijd een aantal standaard vragen te stellen:

 • Wie is de auteur?
 • Wordt de informatie beïnvloed door een organisatie?
 • Is de betrouwbaarheid te controleren?
 • Komt de informatie overeen met reeds gevonden informatie?
 • Hoe actueel is de informatie?

 Checklist webpagina


Kwaliteitscriteria

Er zijn vele pogingen gedaan om kwaliteitscriteria voor het beoordelen van internetbronnen vast te leggen. Een bekend voorbeeld hiervan is de richtlijn voor evaluatie van webbronnen: CARS Checklist opgesteld door Prof. Robert Harris van de Universiteit van Californië. In deze richtlijn worden vier kwaliteitscriteria uitgewerkt:

 • Credibility: hoe geloofwaardig is een bron? 
 • Accuracy: hoe nauwkeurig is een bron?
 • Reasonableness: hoe redelijk is een bron?
 • Support: hoe betrouwbaar is een bron?

Kwaliteitsindicatoren
In aansluiting op deze en vergelijkbare ordeningen van kwaliteitscriteria kan een onderscheid worden gemaakt tussen drie soorten kwaliteitscriteria. De kwaliteit van een bron kan gemeten worden aan

 • het gemak waarmee de bron ontsloten kan worden (toegankelijkheid),
 • de kwaliteit van de aangeboden informatie (inhoud)
 • de kwaliteit van de structurering van de informatie (ontwerp).

Bovenstaande wordt helder uitgelegd in


-> Online tutorial