Oriënteren

Informatievaardigheden stellen je in staat informatie op te sporen, te beoordelen en effectief en zorgvuldig te gebruiken. In deze 'Portal Informatievaardigheid' toelichting bij de verschillende stappen van een goed zoekproces. 

De eerste stap is je goed te oriënteren op je opdracht.