Wat is het onderwerp?

Een goede onderzoeksvraag formuleren is vaak één van de moeilijkste onderdelen van het zoekproces.
Voor je een onderwerp kiest en met je onderzoek begint is het van belang dat goed duidelijk is wat er van je verlangd wordt. Waar je opdracht aan moet voldoen.
Bij twijfel raadpleeg je docent.

De opdracht

  • Heb je een onderwerp opgekregen of ben je vrij om een onderwerp te kiezen?
  • Hoeveel pagina's / woorden moet je schrijven?
  • Ben je verplicht bepaalde (soorten) bronnen te gebruiken?
  • Hoeveel tijd heb je voor je onderzoek?
  • Is het belangrijk dat de informatie actueel is?

Het onderwerp

  • Wat is het onderwerp van de zoekvraag?
  • Wat is het hoofdonderwerp?
  • Wat zijn de (eventuele) deelonderwerpen?
  • Wat is de bekendheid met het onderwerp?
  • Welke beperkingen? (geografisch, taal, niveau, periode)