Welke zoektermen?

Nadat je hoofd- en deelonderwerpen hebt opgesteld, moet je deze vertalen in zoektermen.
Neem er de tijd voor.

Hoe beter de zoektermen aansluiten op je zoekvraag, hoe beter en sneller je goede resultaten zult bereiken bij het zoeken. 

  • Wat zijn de belangrijkste termen voor het onderwerp en de eventuele deelonderwerpen?
  • Bedenk synoniemen of zoek deze op in een woordenboek
  • Denk eraan dat een term verschillende schrijfwijzen kan hebben
  • Denk aan enkelvoud en meervoud bij de zoektermen
  • Welke gebruikelijke afkortingen zijn er voor het onderwerp?
  • Zijn er bredere termen en nauwere termen te bedenken om je onderwerp weer te geven
  • Denk aan samengestelde zoektermen
  • Wat zijn de termen voor het onderwerp in een andere taal? Bijvoorbeeld Engels. 

Je kunt hierbij gebruik maken van encyclopedieën (denk ook aan wikipedia), woordenboeken en handboeken.

Tijdens het zoeken kun je andere termen tegenkomen die nog beter omschrijven wat je zoekt. 
In dat geval pas je de zoektermen aan. 
Zoeken is een cyclisch proces. 
Je zult daarom je zoekactie (vaak) moeten bijstellen.