Refereren - Citeren en verwijzen


                          Introductiefilmpje (Engelstalig)*


Waarom refereren?

Teksten en ideeën van anderen mogen niet zonder bronvermelding in een eigen document gepresenteerd worden, dat is plagiaat. Wanneer voor een werkstuk (of publicatie) literatuur en andere bronnen zijn gebruikt moet daar op een correcte manier naar worden verwezen, zodat de docent (of een andere lezer) kan nagaan welke bronnen gebruikt zijn en of de bronnen goed gebruikt zijn.
Het doel van een literatuurvermelding is:

  • de controleerbaarheid: je geeft de mogelijkheid tot verificatie
  • de bescheidenheid: je geeft de ander de eer die hem of haar toekomt
  • de dienstbaarheid: om andere onderzoekers de mogelijkheid te geven jouw bronnen na te trekken en hen naar bijkomende informatie te leiden.

Auteursrechten

Zuyd Bibliotheek heeft een eigen Auteursrechten Informatiepunt.


*video: NCSU Libraries https://www.lib.ncsu.edu/ 
This video is published under a Creative Commons 3.0 BY-NC-SA US license