Tabel bronnenbeheer

De bibliografische informatie die je moet noteren om correct te kunnen citeren 
(ongeacht de refereerstijl die je gebruikt) , is afhankelijk van het type bron. 
Zie onderstaande tabel.