Zoektechnieken

Zoeken met een exacte zinsnede

Zoek naar een zinsnede, een frase, een exacte combinatie van woorden. Bij de meeste zoekmachines zoek je naar een exacte zinsnede door de woorden tussen aanhalingstekens te plaatsen.


Booleaanse operatoren

Booleaanse zoekoperatoren zijn logische zoekoperatoren ontwikkeld door de wiskundige George Boole (1816-1854). Met behulp van operatoren als AND, NOT en OR kunnen relaties tussen zoektermen worden aangegeven, waardoor er preciezer gezocht kan worden.


Uitleg bij het voorbeeld:
AND-operator: Het document bevat zowel de term marktonderzoek en de term methoden.
OR-operator: Het document bevat of de term marktonderzoek of de term marketingonderzoek.
NOT-operator: Het document bevat de term marktonderzoek, maar niet de term methoden


Trunceren

Binnen een zoekopdracht hoef je niet altijd een woord in z'n geheel in te voeren. Trunceren is het weglaten van een gedeelte van een woord, na de woordstam, dat vervolgens vervangen wordt door een truncatieteken (*). Het teken dat het gedeelte van een woord vervangt, wordt ook wel een wildcard  of joker genoemd. De getrunceerde zoekterm moet ten minste 3 tekens bevatten. Links, midden en rechts trunceren zijn mogelijk.

Erg handig als de spelling van woorden kan verschillen of als je wilt zoeken naar zowel het enkelvoud als het meervoud van een term.

 

Let op: Truncatietekens kunnen verschillen per databank.

 Truncation symbols

Om te weten welke symbolen je moet gebruiken, raadpleeg je de helpfunctie of zoektips van de databanken.