Zoeken in databanken

In de databanken vind je een zeer uitgebreide collectie hoogwaardige informatie, bestaande uit merendeels wetenschappelijke (en voor een groot deel peer reviewed) artikelen. Soms is er ook toegang tot hoofdstukken uit wetenschappelijke boeken. Een deel van de databanken is doorzoekbaar met DiZ.

Zoektechnieken
De te gebruiken wildcards kunnen per databank verschillen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van de betreffende databank. Deze methoden zijn algemeen toepasbaar:

  • Dubbele aanhalingstekens ("")
    Zoekt de exacte woordcombinatie, bijvoorbeeld: "electronic devices".
  • Asterisk (*)
    Vervangt één of meerdere letters aan het eind van een zoekterm.
    bijvoorbeeld: comput* (zoekt computer, computers, computing)

Zichtbaarheid collectie Zuyd in PubMed en Google Scholar
Middels een icoon (PubMed) of melding (Scholar) is zichtbaar of een publicatie aanwezig is in de collectie van Zuyd Bibliotheek. Wil je weten hoe je dit kunt instellen? Neem contact op met Team Onderzoek.