Datamanagement voor onderzoekers

Datamanagement omvat het plannen, creeëren, opslaan, organiseren, toegankelijk maken, delen, beschrijven en publiceren van onderzoeksdata. Het is een essentieel onderdeel binnen de onderzoekspraktijk. 

Onderzoeksdata hebben een verschillende betekenis in verschillende fasen van een onderzoekscyclus:

  1. Planfase = vóór onderzoek
    Door al vóór de start van je onderzoek goed na te denken over het beheer van je onderzoeksdata, verklein je de kans op (vervelende) verrassingen tijdens je onderzoek.

  2. Onderzoeksfase = tijdens onderzoek
    Onderzoeksdata zijn een waardevol bezit, waarin veel wordt geïnvesteerd. Daarom is goed beheer van je onderzoeksdata erg belangrijk.

  3. Gebruiksfase = na onderzoek
    Om ervoor te zorgen dat je onderzoeksdata ook in de toekomst bruikbaar blijven, voor jezelf en anderen, kun je verschillende stappen ondernemen.