Zuyd Bibliotheek en COVID-19 | Veel gestelde vragen


Welke online bronnen zijn op dit moment beschikbaar?
Bekijk hier de pagina online bronnen zoeken en vinden.


Kan ik nog boeken lenen?
Aangezien alle bibliotheeklocaties gesloten zijn, is het niet mogelijk om fysiek boeken te lenen. Vanaf 1 september 2020 gaan de meeste locaties weer beperkt open en kun je weer boeken lenen. Raadpleeg de protocollen per locatie.


Waar kan ik geleend materiaal terugbrengen?
Tot 1 september 2020 kun je bibliotheekmateriaal per post portovrij terugsturen naar onderstaand antwoordnummer
of houd je bibliotheekmateriaal vast totdat de bibliotheek weer open gaat.
Eventuele boetes wegens te late teruggave tijdens de COVID-19 sluitingsperiode worden kwijtgescholden. Je kunt je uitleningen ook online verlengen.

Retouradres:
Zuyd Bibliotheek
Antwoordnummer 5021
6400 WC  Heerlen


Hoe zit het met Interbibliothecair Leenverkeer (IBL)?
Zolang Zuyd Bibliotheek gesloten is kun je geen fysieke materialen uit andere bibliotheken aanvragen.
Materiaal dat digitaal beschikbaar is, kan worden aangevraag maar we kunnen niet garanderen dat we aan iedere aanvraag kunnen voldoen.


Laatste nieuws? Abonneer je hier op het Zuyd Bibliotheek Blog