Easy Access-regeling


De VH (Vereniging van Hogescholen) heeft met Stichting UvO (Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties) een overeenkomst afgesloten waardoor de hogescholen korte overnames van auteursrechtelijk beschermde content zonder toestemming mogen publiceren in readers of in de ELO. Hierdoor hoeven hogescholen zelf geen tijdrovende administratie te voeren.

Deze regeling, de zogeheten Easy Access-regeling, bevat o.a. informatie omtrent de rechten en plichten van de hogescholen en de afkoopsom per student. Ook Zuyd Hogeschool is gebonden aan deze regeling.


Korte overname

  • Maximaal 50 pagina’s (ongeacht het aantal woorden en/of afbeeldingen) èn niet meer dan 25 % van het oorspronkelijke werk. Dit geldt zowel voor een boek als ook voor een tijdschriftartikel.
  • Grafieken, tabellen, schema’s en soortgelijke werken: maximaal 50 afbeeldingen in een (PPT) presentatie en/of anderszins, maximaal 25 uit het oorspronkelijk werk en maximaal 10 afbeeldingen van dezelfde maker.
  • Bladmuziek en liedteksten : maximaal 50 pagina’s en niet meer dan 25 % van het werk.

Lange overname

Lange overnames zijn niet afgekocht in de Easy Access regeling. Tenzij toestemming geregeld is via een databanklicentie, de uitgever of anderszins is bij lange overnames altijd vooraf toestemming van de auteursrechthebbende noodzakelijk! Er kan een aanvraag ingediend worden bij Stichting UvO om maximaal 50 % van het oorspronkelijk werk te mogen overnemen. Neem hiervoor contact op met het Auteursrechten Informatiepunt. 

Meervoudige overname
Hergebruik bestaande uit meerdere overnames uit hetzelfde werk dan wel het meerdere keren overnemen van hetzelfde deel van het werk, binnen een academie van een Hogeschool is niet toegestaan zonder toestemming vooraf van de uitgever.


Digitale leeromgeving

Het auteursrecht geldt ook voor het opnemen van auteursrechtelijk beschermd materiaal in de digitale leeromgeving, dit mag dus niet zomaar. In de regeling wordt geen onderscheid gemaakt tussen het opnemen van auteursrechtelijk beschermd materiaal in een papieren reader of in de digitale leeromgeving. Digitale korte overnames zijn gedekt door de afkoopsom, voor digitale lange overnames dient vooraf toestemming gevraagd te worden via het Auteursrechten Informatiepunt.

Maak je in je reader of in een cursus binnen de digitale leeromgeving gebruik van een lange overname? Dan geldt de toestemming alleen voor het betreffende academiejaar. Vraag voor een eventueel gebruik in een volgend academiejaar tijdig opnieuw toestemming.

Let op: Stichting UvO berekent de vergoeding voor een lange overname mede op basis van het aantal studenten dat toegang heeft. Het maakt hierbij niet uit of de studenten het artikel daadwerkelijk inkijken. Maak je gebruik van een lange overname? Geef dan een zo klein mogelijke eenheid toegang tot het digitale materiaal.


Bronvermelding

Voor alle overnames geldt dat het origineel rechtmatig openbaar moet zijn gemaakt.
En bij elke overname is een bronvermelding altijd verplicht.

In de Portal Informatievaardigheid vind je meer informatie over refereren, citeren en verwijzen