Informatie voor docenten

Contactpersonen Zuyd Bibliotheek per academie

Bijna alle academies hebben een eigen informatieprofessional bij Zuyd Bibliotheek.
Kijk in dit overzicht en neem contact op met je informatieprofessional. 


Verplichte en aanbevolen literatuur voor cursussen

Van verplichte literatuur (boekenlijst) wordt standaard één exemplaar in de bibliotheekcollectie opgenomen. De bibliotheek kan je ondersteunen bij het opstellen van de verplichte boekenlijst. Bij het kiezen van literatuur, adviseren wij je om zoveel mogelijk online beschikbare titels te overwegen. 

Wanneer je (online) bronnen wilt toevoegen aan de collectie van Zuyd Bibliotheek, neem dan contact op met de informatieprofessional van je opleiding.

Zie ook:


Open leermaterialen - Open Educational Resources (OER)

Je kunt ook zoeken naar open leermateriaal op internet dat je kunt hergebruiken of aanpassen aan je eigen wensen.


Ondersteuning informatievaardigheid

De medewerkers van Zuyd Bibliotheek hebben de expertise om informatievaardigheden aan anderen over te dragen, zowel aan studenten (via Moodle cursussen informatievaardigheden) als aan docenten (via workshops, infoclips, LibGuides).

Studenten kunnen zich zelf inschrijven voor de Moodle cursussen informatievaardigheden. Mocht een opleiding een cursus toch liever inbedden in de eigen Moodle omgeving, dan kan dat. Er is dan meer maatwerk mogelijk en docenten kunnen de voortgang van hun studenten volgen. Neem in dit geval contact op met de informatieprofessional van je opleiding.


Ondersteuning bij onderzoek en auteursrecht

Het Research Support Team van de bibliotheek geeft onderzoekers advies en biedt ondersteuning bij diverse aspecten van praktijkgericht onderzoek, zoals datamanagement, (open access) publiceren en het zoeken naar en beheren van literatuur.

Team Auteursrecht beheert het Auteursrechten Informatiepunt van Zuyd Bibliotheek. Dit team biedt docenten ondersteuning bij auteursrechtelijke vragen en problemen.