Lenen bij Zuyd Bibliotheek

Uitleentermijn online verlengen >>

Online formulier Interbibliothecair Leenverkeer >>


Zuyd student / medewerker
Een student of medewerker van Zuyd Hogeschool kan het bibliotheeklidmaatschap gratis laten registreren aan de bibliotheekbalie. Voor studenten wordt de collegekaart dan tevens bibliotheekpas. Het lidmaatschap blijft geldig zolang je verbonden bent aan Zuyd Hogeschool.

Bezoeker van buiten Zuyd Hogeschool
Een externe lener betaalt € 10,- per jaar. Het lidmaatschap kan op elk moment ingaan. Er kan naar je legitimatie worden gevraagd (bijv. geldige collegekaart, paspoort, rijbewijs).

Leenregels:

  • Je mag maximaal 8 items (boeken, cd-roms, dvd’s, etc) tegelijk lenen of in bezit hebben.
  • Het bibliotheekmateriaal mag je drie weken lenen, na verloop van de uitleentermijn kan deze verlengd worden.
    LET OP! voor sommige materialen geldt een afwijkende uitleentermijn.
  • Reserveren en verlengen van materialen kan aan de balie, telefonisch of online, dit kan maximaal vier keer. 
  • Lenen kost niets. Voor te laat terugbrengen van materialen wordt een boete in rekening gebracht.
  • De boete- en rappelregeling vind je op pagina 2 van het Leenreglement Zuyd Bibliotheek (pdf)
  • Als Zuyd student of medewerker kun je ook gebruik maken van het InterBibliothecair Leenverkeer (IBL). 

Lees meer over het: