Lenen bij Zuyd Bibliotheek

 Uitleentermijn online verlengen >>

Online formulier Interbibliothecair Leenverkeer >>

Leenreglement >>


Zuyd student / medewerker
Een student of medewerker van Zuyd Hogeschool kan het bibliotheeklidmaatschap gratis laten registreren aan de bibliotheekbalie. Voor studenten wordt de collegekaart dan tevens bibliotheekpas. Het lidmaatschap blijft geldig zolang je verbonden bent aan Zuyd Hogeschool.

Bezoeker van buiten Zuyd Hogeschool
Een externe lener betaalt € 10,- per jaar. Het lidmaatschap kan op elk moment ingaan. Er kan naar je legitimatie worden gevraagd (bijv. geldige collegekaart, paspoort, rijbewijs).

Voor de locatie Ligne in Sittard gelden de abonnementen van de Openbare Bibliotheek De Domijnen


Aantal items dat geleend kan worden

  • Studenten:  max. 8
  • Medewerkers: max. 20
  • Externe leden: max. 4

Uitleentermijn

  • Drie weken
  • Voor sommige materialen geldt een beperkte leentermijn.
  • Tijdschriften kunnen 1 week geleend worden. Het meest recente nummer is ter inzage.
  • Naslagwerken zijn ter inzage en worden niet uitgeleend.

Reserveren en verlengen

  • Reserveren en verlengen van materialen kan aan de balie, telefonisch of online.
  • Het reserveren van materialen uit de collectie van Zuyd Bibliotheek is gratis.
  • Als een gereserveerd item binnenkomt krijg je een bericht hiervan via e-mail en blijft het 1 week beschikbaar, daarna vervalt de reservering.

Boeteregeling


Als Zuyd student of medewerker kun je gratis gebruik maken van het InterBibliothecair Leenverkeer (IBL).