Zoek studentproducten in de HBO Kennisbank

De HBO Kennisbank, de etalage van de hogescholen, biedt toegang tot kennisproducten van studenten, docenten en lectoren en vervult een brugfunctie tussen het toegepaste onderzoek en de beroepspraktijk. Zuyd Hogeschool participeert sinds 2008 in de HBO Kennisbank.
De HBO Kennisbank wordt ook doorzocht door DiZ.