Publiceren

Werk publiceren, wat zijn de opties?

  • Open Access publiceren.

Open Access is een wereldwijde beweging met als principe het vrij toegankelijk beschikbaar stellen van resultaten van onderzoek, in het bijzonder onderzoek dat met publieke middelen is gefinancierd.

Zuyd onderschrijft en stimuleert als instelling het Open Access beschikbaar stellen van haar kennisproducten van onderwijs en onderzoek om zo een bijdrage te leveren aan kenniscreatie en kenniscirculatie. Zuyd heeft deze intentie onderstreept door, samen met alle hogescholen in Nederland, het ondertekenen van de Berlin Declaration on Open Access.

Zuyd faciliteert Open Access publiceren d.m.v. een eigen instellingsrepository, waarin Zuyd kennisproducten  opgeslagen kunnen worden en getoond op diverse platforms. Op dit moment worden kennisproducten van docenten getoond op de HBO Kennisbank en via Google Scholar.

Als je Open Access publiceert betekent dit niet dat je al je rechten als auteur weggeeft. Met een Creative Commons licentie behoud je alle rechten, maar maak je duidelijk wat anderen met je werk mogen doen. Verspreiden, met anderen delen of bij sommige licenties ook het werk bewerken.

 Vuistregels Open Access publiceren hbo

 Vuistregels voor het vinden van werken met een licentie voor hergebruik (Creative Commons) 

  • Publiceren bij een uitgever

Als je toch besluit om bij een uitgever te publiceren kun je hierover verschillende afspraken maken. Je  kunt het auteursrecht overdragen aan de uitgever, maar er zijn ook mogelijkheden waarbij je het auteursrecht (gedeeltelijk) behoudt. Dit kun je vastleggen in een zogenaamde Licentie tot publiceren.

SURF heeft een aantal praktische tools ontwikkeld waarmee je als auteur afspraken over het auteursrecht met een uitgever kunt vastleggen. Ook kan een auteur laten vastleggen op welke manier zijn materiaal hergebruikt mag worden.


Aanvullende informatie: 

Voor docenten - Voor studenten