Publiceren - Info voor docenten

Docent als (her)gebruiker of auteur

Als docent kun je zowel (her)gebruiker als auteur van informatie zijn. Als (her)gebruiker wil je bijv. graag een artikel uit een tijdschrift of een hoofdstuk uit een boek overnemen in je reader of dit scannen en op Moodle zetten. Je krijgt hier te maken met het auteursrecht omdat het materiaal van anderen betreft dat auteursrechtelijk beschermd is. Ook gelden er specifieke regels die horen bij instellingen in het hoger onderwijs. In de zogeheten Readerovereenkomst zijn hierover afspraken vastgelegd tussen Stichting UvO (Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties) en de Vereniging van Hogescholen.

Bij wie liggen de rechten?

Volgens de Auteurswet ben je als de maker van een werk auteursrechthebbende. Echter, in de CAO voor het hoger beroepsonderwijs 2021-2022 staat in artikel E-7 Auteursrechten en industriële eigendom dat, indien de werknemer materiaal heeft gemaakt bij uitoefening van zijn functie of ten bate van de werkgever, de werkgever de rechten heeft. Er moet dan wel sprake zijn van een dienstverband. Indien hieraan voldaan wordt berusten de auteursrechten bij Zuyd.

Beeld en geluid

Kijk bij de optie Beeld en Geluid als je meer wilt weten over het gebruik van beeld- en geluidmateriaal in je onderwijs.