Publiceren - Info voor studenten

Student als (her)gebruiker of auteur

Als student kun je zowel (her)gebruiker als auteur van informatie zijn. Voor je opdrachten, afstudeerwerkstuk etc. maak je meestal gebruik van materiaal van anderen. Citeren uit andere bronnen mag, mits je aan bepaalde eisen voldoen.

Meer informatie over ‘Citeren en verwijzen’ vind je hier.

Plagiaat is het overnemen van andermans werk en dit laten doorgaan als eigen werk. Meer informatie over plagiaat en bronvermelding vind je hier.

Bij wie liggen de rechten?

Het auteursrecht op een werk berust bij de student zelf. Dit betekent dat je als student zelf mag beslissen of je je studentproduct publiceert of niet.

Publiceren in de HBO Kennisbank

Zuyd studenten kunnen hun afstudeerwerkstuk laten publiceren op de HBO Kennisbank. De HBO Kennisbank is dé toegangspoort naar kennisproducten van hogescholen. Deze worden door opname in de HBO Kennisbank beschikbaar gemaakt voor hergebruik. Behalve Zuyd zijn 26 andere Nederlandse hogescholen hierbij aangesloten.

Afstudeerwerkstukken kunnen onder bepaalde voorwaarden opgenomen worden in de HBO Kennisbank. Je behoudt altijd zelf het auteursrecht. Omstandigheden kunnen veranderen, dus ook na plaatsing mag je altijd beslissen je werkstuk uit de HBO Kennisbank te laten verwijderen. De bibliotheek op je locatie kan je hier verder over informeren.

Het delen van studiemateriaal op internetplatforms

Tegenwoordig bestaan er meerdere sites en internetplatforms zoals Studeersnel en Stuvia, waar je samenvattingen van boeken en tentamens kan vinden. Het uploaden van studiemateriaal naar deze sites is niet zonder risico’s. Lees hier wat wel en niet mag. 
Bekijk ook de clip: Samenvatting kopen? Mag niet zomaar. | NOS op 3

Vuistregels uploaden en delen studiemateriaal door studenten

Beeld en geluid

Kijk bij de optie Beeld en Geluid als je meer wilt weten over het gebruik van beeld- en geluidmateriaal in je onderwijs.