LibGuides Praktijkgericht onderzoek

LibGuides over alle aspecten van de onderzoekspraktijk

 • Stappenplan praktijkgericht onderzoek [gedeeltelijk nog under construction]
  → stappenplan voor het zorgvuldig en veilig doen van onderzoek

 • Introductie datamanagement
  → algemene informatie over de onderzoekscyclus en datamanagement
   
 • Onderzoekscyclus:
  1. Planfase : voorbereiding & planning
      → informatie over eisen financierders, datamanagementparagraaf en -plan
  2. Onderzoeksfase : data verzamelen, verwerken & analyseren
      → praktische informatie over het organiseren en analyseren van data
          bijvoorbeeld folderstructuur, bestandsnamen, data-analyse, etc.
  3. Gebruiksfase : data delen, publiceren, bewaren & hergebruiken
      → informatie over (her)gebruik van onderzoeksoutput
          bijvoorbeeld ORCID, DOI, open access, bewaartermijnen, lange-termijn opslag, etc.
   
 • Zuyd-infrastructuur dataopslag
  → informatie over het gebruik van de O-schijf, de interne Zuyd-netwerkschijf
  → informatie over ZuyData@figshare, een online platform voor het opslaan, delen en publiceren van data
   
 • Juridische en ethische aspecten [gedeeltelijk nog under construction]
  → informatie over wet- en regelgeving, privacy, gedragscodes, integriteit, CC-licenties, METC en
      informed consent
   
 • PR & Marketing - nieuws en media:
  1. Omgang met sociale media
  2. Persvoorlichting