Publiceren voor onderzoekers

Als onderzoeker kun je zowel auteur als gebruiker van informatie zijn. Op deze portal vind je vooral informatie als je auteur bent en wilt publiceren.

Als gebruiker van informatie kun je terecht bij het Auteursrechten Informatiepunt van Zuyd.

Je kunt je werk op twee manieren publiceren:
- als open access
- bij een uitgever


Auteursrecht

Volgens de Auteurswet is de maker van een werk auteursrechthebbende. Echter, in de CAO voor het hoger beroepsonderwijs 2014-2016 staat in artikel E-7 Auteursrechten en industriële eigendom dat, indien de werknemer materiaal heeft gemaakt bij uitoefening van zijn functie of ten bate van de werkgever, de werkgever de rechten heeft. Er moet dan wel sprake zijn van een dienstverband.

Op de website van SURF (Auteursrechten) vind je meer informatie en diverse praktische tools waarmee je als auteur kunt bepalen welke auteursrechten je overdraagt aan de uitgever en hoe afspraken over hergebruik van materiaal kunnen worden vastgelegd.

Bekijk ook de Portal Auteursrecht van Zuyd Bibliotheek.