Video

Video - In de les

Docenten gebruiken steeds vaker video in hun onderwijs Naast materiaal wat zelf gemaakt of ontwikkeld is wordt ook veel bestaand materiaal in de vorm van DVD of ‘streaming video’ ingezet.

  • Films of tv-uitzendingen mogen zonder toestemming van de rechthebbende worden vertoond in het kader van onderwijs. Wel moet de openbaarmaking deel uitmaken van het onderwijsprogramma. Ook moet die fysiek in de onderwijsinstelling zelf plaatsvinden. Een docent mag tijdens de les een video vertonen in het leslokaal, maar een student mag deze niet thuis bekijken, ook niet na inloggen.
    In sommige gevallen is het mogelijk om voor videomateriaal toestemming te krijgen van de rechthebbenden om dit werk als streaming video te plaatsen binnen een afgeschermde omgeving (media.zuyd). Docenten kunnen een verzoek om video op te nemen indienen bij Zuyd Bibliotheek.
  • Het citaatrecht maakt het mogelijk om een fragment van een video (of een korte in zijn geheel) op te nemen en ook te vertonen. Dit hoeft niet fysiek in het klaslokaal plaats te vinden. Studenten mogen dit thuis ook bekijken. Mits het uitsluitend voor onderwijsdoelen bestemd is en in een afgeschermde omgeving waar studenten met een password toegang tot kunnen krijgen (Moodle of media.zuyd). Er moet wel altijd naamsvermelding plaatsvinden.

Voor een toenemend aantal tv- en filmprogramma’s kan het gebruik voor het onderwijs worden geregeld via een speciale licentie. Zuyd Bibliotheek heeft een licentie op Beeld en Geluid op school (voorheen Academia).  

Video - Tijdens feesten en andere activiteiten
Voor een filmvoorstelling of vertoning van een tv-programma tijdens een feestavond of het vertonen van tv-beelden in de kantine, heeft de school toestemming van de rechthebbenden nodig. In dit geval heeft de vertoning namelijk niet alleen een educatief doel, maar ook amusementsdoeleinden. Videma vertegenwoordigt hierbij het collectief van filmmaatschappijen, tv-producenten en omroepen. Zuyd heeft met Videma een speciale regeling, die is overeengekomen met de Vereniging Hogescholen. De regeling geeft toestemming voor het vrije gebruik van tv-programma's en films buiten de onderwijssetting.