Plagiaatpreventie

Je mag teksten en ideeën van anderen niet samenvatten of wijzigen en het vervolgens presenteren als je eigen werk. Dat noemen we plagiaat. Plagiaat is diefstal van intellectueel eigendom.
Plagiaat kan zowel bedoeld (met opzet) als onbedoeld (onwetendheid) gebeuren.

Plagiaat is een vorm van studiefraude. Onder studiefraude wordt naast plagiaat o.a. ook spieken, identiteitsverwisseling en meeliften met groepsverrichtingen zonder iets bij te dragen verstaan.

Hoe vermijd je plagiaat?

Als je voor een werkstuk literatuur en andere bronnen hebt bestudeerd, kun je daar tóch delen uit overnemen. Door een duidelijke bronvermelding maak je duidelijk welke delen van je werkstuk zijn overgenomen uit het werk van een ander. Met deze bronvermelding kan een docent (of een andere lezer) nagaan:   

  • welke bronnen je hebt gebruikt (betrouwbaarheid) 
  • of je een variatie aan bronnen hebt gebruikt 
  • of de bron correct is gebruikt, en 
  • of belangrijke bronnen geraadpleegd en gebruikt zijn.

Dit overnemen van delen van andermans werk kan op twee manieren: 

  • door te parafraseren 
  • door te citeren  (altijd tussen dubbele aanhalingstekens)

Parafraseren
Een parafrase is een weergave van een passage uit een publicatie met eigen woorden, het is dus geen letterlijke weergave. 

Citeren 
(Een passage uit een andere bron) letterlijk overnemen. (Van Dale online)  

  • Om elementen uit een tekst te bespreken
  • Iemands zienswijze letterlijk weer te geven
  • Ondersteunen van een eigen opinie   

Achterin je werkstuk neem je een lijst op van alle bronnen die je hebt gebruikt: de bronnenlijst (zowel bij de geciteerde als de geparafraseerde bronnen). De verwijzingen in deze bronnenlijst zet je in alfabetische volgorde van (eerstgenoemde) auteur.

Tekst: Richtlijnen bronvermelding van de LWSVO.

Een correcte bronvermelding is in beide gevallen noodzakelijk.

Bekijk ook de Portal Informatievaardigheid  van Zuyd Bibliotheek.